#
Actueel

Terugkoppeling Buitenruimte Open Club

14 november 2019

Op 2 april hebben partners, omwonenden en inwoners van Klimmen meegedacht over de buitenruimte van de Open Club. 13 november vond de terugkoppeling plaats en konden aanwezigen nog hun wensen meegeven welke als randvoorwaarden zullen gelden voor het ontwerpteam in de volgende fase van het project.

Wethouder Ruud Braun opende de avond. Hij gaf aan dat de terugkoppeling langer op zich had laten wachten dan gewenst. Dit heeft te maken met de complexiteit van het gebied. Zorgvuldigheid staat hierbij voorop. Stedenbouwkundige Rob van der Wijst en Christiaan ter Bogt van bureau Kragten namen de aanwezige mee in de kaders en randvoorwaarden welke zullen worden gesteld voor het ontwerp en de ontwikkeling van het gebied. Hierbij is nadrukkelijk meegenomen wat partners en omwonenden eerder hebben aangedragen. Aandachtpunten hierbij zijn bijvoorbeeld het behoud van de groene en landschappelijke elementen van het gebied, een veilige omgeving voor gebruikers en omwonenden en een buitenruimte die uitdaagt om te bewegen. Dit laatste punt komt nadrukkelijk naar voren in de visie van het Athletic Skills Model.

De aanwezigen hebben hun aandachtspunten nog kunnen meegeven, deze zullen worden verwerkt. Alle uitgangspunten, randvoorwaarden en kaders vormen de bouwstenen voor verdere besluitvorming in de gemeenteraad van Voerendaal in februari 2020. Dit zal vervolgens worden meegegeven aan het ontwerpteam dat in de volgende fase van het project aan de slag gaat met het ontwerp van het gebouw en de buitenruimte. Het is hierbij van groot belang dat de zaken die zijn opgehaald bij partners en omwonenden enerzijds, en het stedenbouwkundig kader anderzijds, hierin vertaald worden in het ontwerp.

Hieronder vindt u de gehele presentatie van de avond op 13 november.