Wonen naast de OCK

Voerendaal verkocht grond aan Grouwels Daelmans Projectontwikkeling om 24 levensloopbestendige appartementen te ontwikkelen én te realiseren. De appartementen komen op de plaats waar nu nog het schoolgebouw staat. Dit betekent dat de appartementen pas gebouwd worden nadat de basisschool Ummer Clumme zijn intrek heeft genomen in het Open-Club-gebouw en nadat het huidige schoolgebouw is gesloopt. Naar verwachting is dat in het vierde kwartaal van 2024.

Grouwels Daelmans Projectontwikkeling werkt in 2023 het woningbouwplan verder uit. De 24 levensloopbestendige koopappartementen worden verdeeld over 2 gebouwen van ieder 3 etages. Ze krijgen een oppervlakte tussen de 80 m² en 100m². De indelingen en verdere ontwerpen van de appartementen worden nog uitgewerkt. Zodra daar meer over bekend is deelt Grouwels Daelmans dit via hun website. Bent u serieus geïnteresseerd in één van de appartementen? Dan kunt u dit kenbaar maken via de website van Grouwels Daelmans. Zij houden u dan op de hoogte.