Partners open club

Tennisvereniging Klimmen

Wij nemen deel aan de Open Club Klimmen voor een toekomstbestendige tennisvereniging, met al onze activiteiten en de daaraan verbonden faciliteiten.
Ook willen we graag de samenwerking met de deelnemende partners versterken want samen staan we sterker!

Peuteropvang Klimmen

Peuteropvang Klimmen is er voor alle peuters van Klimmen. Peuters die uiteindelijk naar de basisschool gaan.Maar ook peuters uit gezinnen waarvan de leden deel uit maken van de gemeenschap, van de verenigingen en de organisaties die Klimmen rijk is. Korte lijnen en samenwerking met de (kind)partners, verenigingen en organisaties is voor Peuteropvang Klimmen dan ook van groot belang!

VV Hellas

We hopen snel te mogen beschikken over een nieuw gebouw, gesitueerd tussen de huidige school en het sportcomplex van de Tennisvereniging. Van dit nieuwe gebouw gaan we samen met alle andere deelnemers van de Open Club gebruik maken. Synergie ten top en een verrijking voor ons dorp. De leefbaarheid wordt hiermee in stand gehouden. Ook blijft Klimmen daarmee aantrekkelijk om zich er te vestigen.
"Wij zijn Hellas", mede-kartrekker van (en trots op) de Open Club!

Betrokken partijen