Partners open club

Tennisvereniging Klimmen

Wij nemen deel aan de Open Club Klimmen voor een toekomstbestendige tennisvereniging, met al onze activiteiten en de daaraan verbonden faciliteiten.
Ook willen we graag de samenwerking met de deelnemende partners versterken want samen staan we sterker!

VV Hellas

We hopen snel te mogen beschikken over een nieuw gebouw, gesitueerd tussen de huidige school en het sportcomplex van de Tennisvereniging. Van dit nieuwe gebouw gaan we samen met alle andere deelnemers van de Open Club gebruik maken. Synergie ten top en een verrijking voor ons dorp. De leefbaarheid wordt hiermee in stand gehouden. Ook blijft Klimmen daarmee aantrekkelijk om zich er te vestigen.
"Wij zijn Hellas", mede-kartrekker van (en trots op) de Open Club!

De Burgerij

De Burgerij wordt in de Open Club een plek voor en door alle Klimmenaren. De samenwerking welke hier met de betrokken partners gaat ontstaan is ontzettend waardevol en belangrijk om inwoners positief gezond te houden!

Betrokken partijen