Start bouw kleedlokalen en gymzaal

16 januari 2024

Eerst wordt de staalconstructie opgezet en later worden hier de (deels) prefab gevelelementen in geplaatst. Zo gaan de contouren van het gebouw steeds meer vorm krijgen. De aanvoer van de prefab elementen gaat via de Pallestraweg.