Boren palen

02 juni 2023

Na het plaatsen van de damwanden zijn vervolgens de funderingspalen in de grond getrild met daarop de betonnen funderingsbalken. Daarop is al de onderste bouwlaag gestort.