#

Woningbouwproject Open Club Klimmen

03 maart 2022

Woningbouwproject

In het gebied van de Open Club Klimmen worden 24 levensloopbestendige appartementen ontwikkeld. Het betreffen twee bouwblokken van twaalf appartementen met lift. De gemeente zal de grond t.z.t. verkopen aan een projectontwikkelaar die deze woningen voor eigen rekening en risico zal ontwikkelen. Het is aan de projectontwikkelaar om te bepalen of dit huur of koopappartementen worden, in ieder geval zullen de woningen vallen in het segment middeldure koop of huur. De gemeente geeft wel een beeldkwaliteitsplan mee voor het ontwerp van de appartementengebouwen.

Planning

Op dit moment is er nog geen nadere informatie over de projectontwikkelaar welke deze woningen gaat ontwikkelen en dus wanneer deze woningen beschikbaar zullen zijn. De verkoop van de grond zal medio 2022 plaatsvinden. Daarna werkt de ontwikkelaar de plannen uit. Belangstelling en meer informatie verloopt dan ook via de communicatiekanalen van de ontwikkelaar. Het project Open Club Klimmen wordt in fasen ontwikkeld:

  • Het multifunctionele gebouw (gereed eind 2023)
  • De omhuizing van de school (gereed Q1 2024)
  • Sloop huidige schoolgebouw (gereed Q2 2024)
  • Daarna worden de woningen gebouwd. Start bouw is dus medio 2024.