#

Partners stellen zich voor: VV Hellas

30 november 2018
"Wij zijn Hellas", mede-kartrekker van (en trots op) de Open Club!

Na een samenwerking in 2012 met een jaar later de fusie tussen KlimmaniaTC en SCKR heeft de fusieclub VV-Hellas Klimmen-Ransdaal gestreefd naar een nieuwe accommodatie.

Om tijd te winnen is gekozen voor een plek die na onderzoek het meest voor de hand lag. De omringende gronden waren al eigendom van de gemeente; de school en de Tennisvereniging grensden aan het gebied en VV-KlimmaniaTC lag op een voormalige stortplaats die anders niet ingevuld kon worden.

Desondanks was de investering te groot voor het realiseren van een nieuw voetbalcomplex. Diverse verenigingen, de school, het gemeenschapshuis en diverse ondernemers hebben daarop de handen in elkaar geslagen. Dit heeft geleid tot een samenspel met de gemeente Voerendaal en het Huis voor de Sport. Hieruit is de Open Club ontstaan. Uit de diverse scenario's die daaruit ontstaan zijn heeft de gemeenteraad van Voerendaal unaniem met 15 tegen 0 stemmen geopteerd voor de grootste optie.

Daar VV-Hellas Klimmen-Ransdaal al 5 jaar "onderweg was" hebben wij een bevoorrechte positie mogen innemen. Het onderdeel van VV-Hellas (het kunstgrasveld, het oefenveld en het WeTra veld) zijn als eerste aangelegd, met alle toebehoren. Het complex is onlangs tot volle tevredenheid in gebruik genomen.

Fase 1 is afgerond en VV-Hellas blijft zich met alle andere partijen inzetten voor de volgende fasen. We hopen in 2022 te mogen beschikken over een nieuw gebouw, gesitueerd tussen de school en het sportcomplex van de Tennisvereniging. Van dit nieuwe gebouw gaan we samen met alle andere deelnemers van de Open Club gebruik maken. Synergie ten top en een verrijking voor ons dorp. De leefbaarheid wordt hiermee in stand gehouden. Ook blijft Klimmen daarmee aantrekkelijk om zich er te vestigen.