#
Actueel

Open Club Klimmen en Center Court Kerkrade slaan handen ineen

05 december 2019

Steun

Gemeente Kerkrade en gemeente Voerendaal spreken hun wederzijdse steun en commitment uit over de projecten Center Court en Open Club Klimmen. Reden voor de samenwerking is dat de inhoudelijke doelstellingen van beide projecten nauw met elkaar verbonden zijn. De projecten worden dan ook als complementair aan elkaar gezien waarbij er over en weer veel van elkaars programma en aanpak geleerd kan worden.Wethouder Ruud Braun (Voerendaal) en wethouder Huub Wiermans (Kerkrade) gingen op 3 en 4 december bij elkaar op bezoek. Er werd kennisgemaakt met elkaars projecten en de eerste mogelijkheden tot samenwerking werden verkend. Op de foto maakt wethouder Huub Wiermans kennis met de Burgerij, hetgeen hem zeer verraste en enthousiast maakte!

Ambities

Center Court en Open Club Klimmen zetten beiden in op een gebiedsontwikkeling met een programmatische aanpak waarbij het bevorderen van (positieve) gezondheid een van de belangrijkste uitgangspunten is. De aanleiding verschilt voor de beide gemeenten. In Kerkrade zijn de langdurige gezondheidsachterstanden en het realiseren van een trendbreuk de belangrijkste reden voor het realiseren van Center Court. In Klimmen (gemeente Voerendaal) heeft een burgerinitiatief over de ontwikkeling van een leefbare en toekomstbestendige kern geleid tot een innovatieve wijze van samenwerken dat zich vertaald in het project Open Club Klimmen. In de doelstellingen en programmering, met inwoners, maatschappelijke partners, onderwijs en verenigingen, zien beide gemeenten veel mogelijkheden tot samenwerking.

Afbeelding: Bas Quaedvlieg