#

Nieuwsupdate Open Club Klimmen

24 november 2021

1. Stand van zaken Definitief Ontwerp

Het ontwerpteam heeft afgelopen maanden hard gewerkt om het Definitief Ontwerp verder uit te werken, ook in technische zin. De plattegronden van het gebouw zijn al eerder met alle gebruikers besproken. Over de indeling van de kantine/ontmoetingsruimte/bibliotheek vindt nog overleg plaats met de betrokken gebruikers.

De inrichting van het schoolplein is besproken met de basisschool, hier wordt gekozen voor duurzame speelvoorzieningen die aansluiten op de natuurlijke omgeving. Vanaf het terras zullen de sportvelden deels zichtbaar worden en vanaf de zitmuur beneden aan het terras zijn ook de tennisbanen zichtbaar.

Het ontwerp van het buitenterrein is verder uitgewerkt. De inrichting rondom de sportvelden en de looproutes vanaf het gebouw naar de sportvelden zijn besproken met de tennisvereniging en de voetbalvereniging. Voor de fruitbomen in de boomgaard wordt gekozen voor authentieke soorten die van oudsher in Zuid-Limburg voorkomen. Ook in de aan te planten bosstroken is rekening gehouden met soorten die van oorsprong thuishoren in het heuvellandschap en bijdragen aan de ecologie op en rondom het project.

2. Stand van zaken Beheer en exploitatie

De werkgroep Beheer en exploitatie is aan de slag om te komen tot de uitwerking van een model voor de Open Club waarin bepaalde diensten professioneel worden belegd, en andere (bepaalde) diensten door vrijwilligers worden uitgevoerd in de Open Club. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schoonmaak door een professioneel bedrijf, maar ruimteverhuur via een stichting. Dit is een complex vraagstuk waarbij we de expertise inschakelen van een gespecialiseerd bureau.

De werkgroep Beheer en exploitatie is verder bezig met de uitwerking van:

  • Het gebruik van de multifunctionele ruimten en de ruimten voor incidenteel gebruik.
  • De bar/kantine-exploitatie.

3. Stand van zaken en planning bestemmingsplanprocedure

Afgelopen maanden is er ook hard gewerkt aan het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan Open Club Klimmen. Hiervoor zijn het afgelopen half jaar onderzoeken uitgevoerd op het gebied van verkeer en parkeren, geluid, stikstof, externe veiligheid, water, archeologie en ecologie. Deze zijn allemaal verwerkt in de ruimtelijke onderbouwing van het ontwerpbestemmingsplan. Een concept ligt nu ter toetsing voor bij provincie, waterschap en de veiligheidsregio. De planning is dat het ontwerpbestemmingsplan eind januari 2022 gepubliceerd wordt. Er bestaat dan de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Het vaststellen van het bestemmingsplan staat in de planning in juli 2022.

4. Samenwerking

De afgelopen maanden is er intensief gesproken over het ontwerp, dit is natuurlijk ontzettend belangrijk. Tegelijkertijd is de belangrijkste reden om een Open Club te vormen om samen meerwaarde te creƫren, elkaar te versterken en een programmatisch aanbod voor alle Klimmenaren te kunnen bieden. Het gebouw en park zijn hier natuurlijk faciliterend aan, niet het einddoel. De hoofdgebruikers gaan daarom in de komende periode ontdekken hoe ze elkaar nu al kunnen versterken zodat de overgang op een natuurlijkere wijze kan plaatsvinden.