#
Actueel

Column Open Club: Human Kind

02 juni 2021

Fijne kinderjaren gaan een leven lang mee

Het leven van jonge kinderen speelt zich voornamelijk in de directe omgeving af. Eerlijk is eerlijk: Klimmen is een prachtige plek om op te groeien. Peuteropvang Klimmen en Buitenschoolse opvang Bommes van Humankind kinderopvang en -ontwikkeling verwelkomen dagelijks tientallen kinderen in de leeftijd van 2.5 tot 13 jaar.

Klimmen is in beweging en vernieuwt. Met de realisatie van de Open Club biedt de gemeente prachtige kansen voor opgroeiende kinderen. Vol enthousiasme neemt Humankind kinderopvang en -ontwikkeling deel aan het project. Omdat wij een groot hart voor kinderen hebben en geloven in optimale groei en bloei van ieder kind. Door intensief en gelijkwaardig samen te werken met betrokkenen zoals de gemeente, sportfaciliteiten, zorg- en culturele voorzieningen versterken wij de lokale leefomgeving van het kind. De Open Club maakt vernieuwing, intensieve samenwerking en het delen van kennis en expertise mogelijk. Vanuit verschillende disciplines en perspectieven onderschrijven de betrokkenen een gezamenlijk doel: optimale ontwikkeling van ieder kind.

Kinderen zijn ontdekkingsreizigers. Hoe jong ze ook zijn. Stap-voor-stap gaat er een wereld voor ze open. In de nieuw te bouwen Open Club bestaan amper nog grenzen tussen peuteropvang, school en buitenschoolse opvang. Naast de groepsruimte is er bijvoorbeeld een gezamenlijk leerplein, waar kinderen van alle leeftijden elkaar ontmoeten. Zo ziet een kind zowel de eigen pedagogisch medewerkers, als de leerkrachten van BS Ummer Clumme en de mensen van de BSO. Dit maakt de knip bij de leeftijd van vier, het moment dat een kind naar de basisschool gaat, eerder een soepele, natuurlijke en logische stap voor het kind. Wel zo prettig voor kind én ouder.

Peuter- en buitenschoolse opvang van Humankind zijn een soort mini-maatschappij, waar kinderen leren samenleven en -werken. Dit gaat verder dan de grenzen van het eigen speelplein. De Open Club biedt allerlei kansen tot verrijking van het aanbod voor kinderen. Bijvoorbeeld door samenwerking en ontmoeting met fysiotherapeut, bibliotheek, ouderen en zelfs carnavalsvereniging. Er is zelfs een moestuin. De Open Club heeft gewoon alles in huis! Dat is winst. Voor de kinderen van Klimmen. Tenslotte maakt ieder kind dat opgroeit tot een krachtige volwassene, onze samenleving mooier.