#

Column Mark Feron - Architectenzaak

14 januari 2022

Klimmen (Klumme)

‘een dorp is een kleine kern waar meerdere mensen in een hechte gemeenschap bij elkaar wonen’

Met zijn allen onder een dak kruipt Open Club Klimmen als een dorpje behoedzaam de helling omhoog. Vanaf de sportvelden het eeuwenoude Kerkepadvolgend, tussen oude natuurlijke structuren door tot in de nieuwe boomgaard waar het de hand reikt aan de machtige Romaanse kerk op de heuvel. Het groene dak buffert het helse hemelwater en PV panelen transformeren zonnekracht tot een verwarmd of gekoeld binnenklimaat. Houten stutten dragen het dak als waren het nog boomstammen in het bos. En zoals bij de oude boerenschuren worden gevelplaten rechtstreeks op de stutten geschroefd. Het eerlijke patina van cortenstaal schikt zich in het natuurlijke pallet rondom, en stoere schanskorfplinten gevuld met restanten uit de Kunradersteengroeve verankeren OCK fysiek en mentaal met het Land van Kalk.

OCK verbindt een breed aanbod aan maatschappelijke voorzieningen nadrukkelijk met nieuwe kansen door het kunnen delen van gebouw, middelen en activiteiten. Dé investering in duurzame continuïteit van onderwijs & kinderopvang, sport & cultuur, wonen, jeugd & oudervoorzieningen en daarmee in een vitaal dorp.

Onze complexe maatschappij vraagt om een leefomgeving die het ruimtelijke en sociale domein verbindt. Daarbij is volgens de Rijksoverheid multidisciplinair ontwerpend onderzoek nodig rond thema’s als vitale dorpen, duurzame economieën rond klimaat & energie en toekomstbestendige buitengebieden. Niet toevallig de kern van de uitvraag voor een integraal ontwerpteam OCK die wij in oktober 2020 mochten winnen.

Ons ontwerp voor OCK wil ruimtelijke en sociale cohesie stimuleren en ontmoetingen uitlokken zoals op een levendig dorpsplein. Zones van de ene gebruiker vloeien daarom over in die van anderen. Kansrijk én spannend tegelijk omdat iedere nieuwe ontmoeting begint met een eerste stap. Zet u samen met ons die eerste stap?

Ik reken op u!

Ir. Mark Feron architect

ARCHITECTENZAAK