#
Actueel

Buitenruimte Open Club

13 juni 2019

Een Open Club zit niet alleen in stenen of asfalt, maar vooral in een gevoel van verbondenheid. Het gebouw en de omgeving dragen bij aan die verbondenheid. Buiten het gebouw liggen er bij de Open Club in Klimmen heel wat vierkante meters buitenruimte die letterlijk en figuurlijk een verbinding kunnen zijn. De gemeente heeft bureau Kragten in de arm genomen om een eerste schets op te stellen van de te ontwikkelen buitenruimte. De bedoeling is dat de mooie groene omgeving straks bijdraagt aan doelstellingen op het gebied van sport en gezondheid. Daarnaast zal het gebied ook vooral een mooie en prettige omgeving voor de inwoners van Klimmen en daarbuiten worden. Om de schetsen van de buitenruimte goed te laten aansluiten bij de behoeften van Klimmen, proberen we zo veel mogelijk informatie te verzamelen vanuit de historie, vanuit technische gegevens maar ook vanuit de omgeving. Graag willen we samen met de toekomstige gebruikers de buitenruimte vormgeven. Op 12 maart van dit jaar heeft de gemeente samen met René Wormhout een presentatie gegeven over het Athletic Skills Model. Meer informatie is te vinden via deze link : https://www.athleticskillsmodel.nl/

Om de afstemming tussen buitenruimte, gebouw en landschap te bewaken hebben we stedenbouwkundige Rob van der Wijst van Next Lever Urban Design ingehuurd. Rob is bekend met projecten als deze en helpt met het opstellen van kaders en toets hieraan.

Op 2 april zijn we met de buurt, de verenigingen, medewerkers van school en andere geĂ¯nteresseerden voor het eerst gaan ontwerpen. Op 5 juni hebben we dat ook met de kinderen van de basisschool gedaan. Deze sessies waren beide erg energiek en geven een goede basis voor een schetsontwerp. In de zomer van 2019 kunnen we verder gaan tekenen en invullen om eind augustus een plan op papier te hebben. Dit plan willen we graag weer in Klimmen gaan bespreken, zodat we ook hier weer inbreng van de betrokkenen kunnen borgen.

In het laatste kwartaal van dit jaar mag de gemeenteraad van Voerendaal iets vinden van onze plannen. Afhankelijk van deze uitkomst gaan we verder met het uitwerken van het ontwerp dat dan steeds concreter wordt.

Het proces tot een Voorlopig ontwerp van de buitenruimte zoals hierboven beschreven is schematisch weergegeven in de tijdlijn hieronder.