Plaatsen van de damwanden

29 maart 2023

In maart 2023 zijn stalen damwanden geplaatst met een trilblok van 4 ton, dat met 35-40 slagen per minuut de damwanden de grond in trilde.
Vanweg de harde lagen Kunrader steen in de bodem moesten de lagen voorgeboord worden. Met de veilige stalen damwand in positie startte
het grondwerk. De afgegraven grond is verplaatst naar het tijdelijke depot aan de kerkveldweg.