Partners open club

Tennisvereniging Klimmen

Wij nemen deel aan de Open Club Klimmen voor een toekomstbestendige tennisvereniging, met al onze activiteiten en de daaraan verbonden faciliteiten.
Ook willen we graag de samenwerking met de deelnemende partners versterken want samen staan we sterker!

VV Hellas

We hopen snel te mogen beschikken over een nieuw gebouw, gesitueerd tussen de huidige school en het sportcomplex van de Tennisvereniging. Van dit nieuwe gebouw gaan we samen met alle andere deelnemers van de Open Club gebruik maken. Synergie ten top en een verrijking voor ons dorp. De leefbaarheid wordt hiermee in stand gehouden. Ook blijft Klimmen daarmee aantrekkelijk om zich er te vestigen.
"Wij zijn Hellas", mede-kartrekker van (en trots op) de Open Club!

De Burgerij

De Burgerij wordt in de Open Club een plek voor en door alle Klimmenaren. De samenwerking welke hier met de betrokken partners gaat ontstaan is ontzettend waardevol en belangrijk om inwoners positief gezond te houden!

Fysiotherapie Keijsers

In ons huidige zorgstelsel en fysiotherapeutische werkwijze, valt samenwerking niet meer weg te denken. De Open Club biedt ruimte voor jong en oud, waarbij de speelplaats voor de kinderen bijvoorbeeld ook gebruikt zal worden als mogelijkheid voor loopscholing of reactivering. De gymzaal die door school wordt ingevuld voor de gymles, kan ook dienen voor spierkrachttraining of revalidatie.

Cicero Zorggroep

Door verbinding te zoeken met de partners en ieders krachten te bundelen, kunnen we met de Open Club nieuwe deuren openen voor onze bezoekers. En natuurlijk ook voor de mantelzorgers, die zo wat meer rust en tijd voor zichzelf kunnen nemen. Zo kunnen we er straks met z’n allen aan bijdragen dat ouderen in Klimmen zo lang mogelijk op een veilige manier thuis, in hun eigen omgeving, kunnen blijven wonen.

Human Kind

Peuter- en buitenschoolse opvang van Humankind zijn een soort mini-maatschappij, waar kinderen leren samenleven en -werken. Dit gaat verder dan de grenzen van het eigen speelplein. De Open Club biedt allerlei kansen tot verrijking van het aanbod voor kinderen. Bijvoorbeeld door samenwerking en ontmoeting met fysiotherapeut, bibliotheek, ouderen en zelfs carnavalsvereniging. Er is zelfs een moestuin. De Open Club heeft gewoon alles in huis! Dat is winst. Voor de kinderen van Klimmen. Tenslotte maakt ieder kind dat opgroeit tot een krachtige volwassene, onze samenleving mooier.

Puur Jong

Zorg bieden in een sportieve en sociale omgeving waarin jong en oud elkaar ontmoet

Betrokken partijen