#

Herstelmaatregelen WETRA veld

03 mei 2022

Het Wedstrijd-Trainingsveld van de Open Club Klimmen bleek helaas na oplevering in 2018 gebreken te hebben. Doordat de afwatering niet goed functioneerde, kon het veld helaas niet door VV Hellas in gebruik genomen worden.

Gemeente Voerendaal is een juridische procedure gestart tegen de aannemer en directievoerder die het veld hebben aangelegd. Om verdere vertraging te voorkomen voor het gebruik van het veld laat de gemeente vooruitlopend op de uitkomsten van de juridische procedure de herstelmaatregelen uitvoeren. Dit uiteraard in nauw overleg met VV Hellas. De firma Queisen is eind april gestart met de werkzaamheden.

De drainage wordt opnieuw aangelegd en de toplaag van het veld wordt vervangen. De werkzaamheden zullen naar verwachting medio juni afgerond zijn.