#

Eerste ‘schop’ in de grond voor de bouw Open Club Klimmen

02 maart 2023

Na jarenlange voorbereiding gaat de bouw van de Open Club Klimmen van start. Een project dat is gestart vanuit de burgers om de kern Klimmen nu én in de toekomst leefbaar, gezond en sociaal te houden. Op maandag 27 februari zette wethouder Ruud Braun de eerste ‘schop’ in de grond om het terrein klaar te maken voor de bouw. Daarbij waren ook Lia Roefs (gedeputeerde Provincie Limburg), Ronald Wilmes (directeur IBA Parkstad), Peter Bertholet (directeur stadsregio Parkstad Limburg) en Nicole van Wolven (lid College van Bestuur bij INNOVO) aanwezig.

Een bijzonder project in de kern Klimmen krijgt nu vorm
In december 2022 tekenden wethouder Ruud Braun en aannemer Paul Koppen de aannemingsovereenkomst. En nu gaat Koppen Bouw B.V. aan de slag. Een speciaal moment voor de vele partijen die hier al jaren naar uit keken. Samen zetten deze partijen hun uitdagingen om naar een integraal en ambitieus project. Een schoolgebouw dat versleten is, een groeiende behoefte aan kinderopvang, sportverenigingen die op zoek zijn naar een duurzaam voortbestaan, de toenemende behoefte aan een sociaal vangnet én het tegengaan van eenzaamheid. De Open Club Klimmen geeft antwoord op deze uitdagingen en biedt voor alle inwoners van Klimmen, jong en oud, een inspirerende en vitale plek om te leren, te spelen, te sporten, te ontmoeten en te ontspannen. Dit is mogelijk doordat maatschappelijke partners, ondernemers en verenigingen hun krachten bundelen en gaan samenwerken in het Open Club gebouw.
Open Club Klimmen is een deelproject binnen IBA-project Land van Kalk. Niet alleen wordt hier een nieuwe ontmoetingsplek gerealiseerd binnen de thema’s sport, onderwijs, cultuur en zorg, de locatie vormt tevens een natuurtransferium. Het project is een toonbeeld van openheid en samenwerking, met aandacht voor participatie en kwaliteit. Dat sluit perfect aan op de uitgangspunten van IBA.

Wethouder Ruud Braun: “We gaan een hele nieuwe fase in en ik kijk uit naar het eindresultaat. Ik ben blij om te zien dat, na intensieve jaren van voorbereiding, nu een prachtig gebouw gaat ontstaan. Een gebouw dat de gebruikers én de kern Klimmen geeft wat ze in de toekomst nodig hebben én dat past in de mooie omgeving.”

Het prachtige gebouw is straks te gast in de natuur
Na een intensief proces met het ontwerpteam is er een bijzonder en functioneel ontwerp. Het multifunctionele gebouw komt trapsgewijs in de helling te liggen. Hiermee wordt recht gedaan aan een bij Klimmen passende maat en schaal. Het gebouw is als het ware ‘te gast in de natuur’. De directe omgeving van het multifunctionele gebouw en het buurtplein is autovrij. Op twee plaatsen wordt een boomgaard aangelegd, waarmee de natuurwaarden en soortenrijkdom wordt versterkt. In het parkgebied komt meer ruimte voor beweging, sport en ontspanning. De grote waterbuffer draagt bij aan het aanpakken van de wateropgave.

De gedrevenheid van de Klimmense inwoners leidde tot brede steun van de co-financiers.

De stijgende bouwkosten waren een uitdaging voor dit project. De gemeenteraad van Voerendaal was samen met Provincie Limburg en de Stadsregio bereid om de hogere bouwkosten te financieren. Daarnaast stelden ook IBA Parkstad en scholengemeenschap INNOVO geld ter beschikking. De gedrevenheid van de burgers achter het initiatief was een belangrijke reden voor de Provincie Limburg om het project financieel te ondersteunen. Lia Roefs: “De Open Club Klimmen gaat straks bijdragen aan de sociale cohesie van de kern Klimmen. In dit hele traject hebben we gezien dat de betrokken partijen er echt in geloofden. Als een gemeenschap zo gedreven is om een plek te maken waar iedereen samen kan komen, dan staan wij daar als Provincie achter.”

Gebruikers maken nieuw beeldmerk voor de Open Club Klimmen
Samen ontwierpen zij een energiek en sprankelend nieuw beeldmerk dat de partijen en hun onderlinge samenwerking symboliseert. Het nieuwe beeldmerk moet er straks voor zorgen dat de inwoners van Klimmen de Open Club Klimmen als gebouw, en ook de activiteiten die er plaats vinden, snel herkennen.